BizController

BizController 3.2.0.84

Budżetowanie, planowanie i kontrola finansowa dla firm.

Budżetowanie, planowanie i kontrola finansowa dla firm.

BizController jest innowacyjnym narzędziem wspierającym finansowe zarządzanie strategiczne w organizacji.Program dostępny jest zarówno w wersji płatnej jak i bezpłatnej. BizController tworzy prognozowane sprawozdania finansowe, plany i budżety oparte na założeniach definiowanych przez użytkownika w Excelu. Oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania, nie wymaga serwera i jest szczególnie polecane dla księgowych i analityków finansowych w małych i średnich firmach.

Program umożliwia wygodne tworzenie złożonych, długoterminowych planów finansowych opartych na tysiącach planowanych transakcji. Oferuje możliwość definiowania centrów kosztów oraz scenariuszów, a także tryb uproszczony ułatwiający tworzenie biznes planów oraz projekcji dla nowych przedsięwzięć.

BizController ułatwia ocenę wpływu nowych projektów czy decyzji strategicznych na bilans oraz płynność firmy. Tworzone plany są znacznie lepiej udokumentowane, jasno powiązane z założeniami i mniej podatne na błędy niż w przypadku tworzenia tradycyjnych modeli w Excelu. Ponadto łatwo je na bieżąco aktualizować oraz prowadzić kontrolę finansową.

BizController jest całkowicie adaptowalny do wymogów raportowania oraz zasad rachunkowości w organizacji. Założenia wprowadza się bezpośrednio w arkuszach Excel, zaś BizController automatycznie tworzy na ich podstawie raporty zdefiniowane przez użytkownika. Użytkownicy mogą zdefiniować własny układ raportów korzystając z zaawansowanego edytora.

W przeciwieństie do większości rozwiązań oferowanych na rynku, BizController nie wymaga instalacji na serwerze ani kosztownego wdrożenia. Współpraca pomiędzy uczestnikami procesu planowania odbywa się za pomocą tradycyjnych arkuszy Excela, które BizController automatycznie analizuje i synchronizuje z utworzonymi na ich podstawie raportami.

BizController

Download

BizController 3.2.0.84

Opinie użytkowników o BizController